Tromling er bearbeiding i roterende trommel, en metode som brukes for fjerning av grad (skrå kant) og for pussing og polering av mindre gjenstander. Tromlingen foregår med eller uten hjelpestoffer (polermidler). Tromling kan også brukes ved lakkering av mindre gjenstander eller drasjering (overtrekking) av tabletter. Se også tromling av åkerland.