Elastometer, elastisitetsmåler, er et instrument for å måle elastiske deformasjoner, spesielt brukt for å undersøke biologisk vev, geléaktige stoffer, lim, gummi og lignende materialer.