RFID, digitalt merkesystem, en metode for automatisk verifikasjon av identitet basert på lagring av identitetsopplysninger i små enheter, RFID-brikker, vil etter hvert erstatte strekkoder. Informasjonen kan avleses kontaktløst ved hjelp av radiobølger. Avlesning skjer fra mottaksenheter, RFID-baser, som må befinne seg i nærheten av RFID-brikken. Det er utviklet to typer RFID-brikker, aktive, som er avhengig av egen kraftforsyning, og passive. Teknologien finnes i mange ulike formater og brukes i forbindelse med autopassbrikker, parkeringskort, betalingskort, adgangskontroll, merking av utstyr, tyverisikring osv.