Punktering er det å stikke hull, eller gjennombore (se også punksjon). Uttrykket brukes mest om hull i bil- eller sykkeldekk, som gjør at luften strømmer ut.