Det å stikke hull, gjennombore (se også punksjon); mest om hull i bil- eller sykkeldekk, som gjør at luften strømmer ut.