Veke, brennbånd i lys og oljelamper, oljekaminer (oljebrennere) o.l. Veken kan være i form av en tråd eller et flatt bånd. Vekematerialet, som er i bomull eller lignende, trekker opp olje ved hjelp av kapillareffekten og brenner med en flamme når den blir antent.