Ingeniørkunst, kunsten å anvende teknisk, vitenskapelig og matematisk kunnskap for å designe byggverk, maskiner, utstyr, systemer og annet av fremragende kvalitet eller kompleksitet. Til daglig også brukt for å beskrive godt utført ingeniørarbeid.