Mekanisk teknologi, læren om de mekaniske prosessene i teknologien; de maskinelementene som brukes i maskinkonstruksjoner samt materialenes egenskaper og bruksområder.