Elektrisk tenning, antennelse av gasser, væsker eller faste stoffer ved varmetilførsel fra en elektrisk energikilde. Tenning ved elektrisitet kan skje ved hjelp av en trådspiral som ved gjennomgang av elektrisk strøm blir oppvarmet slik at den gløder (bl.a. de elektriske sigarettennere). Sprengladninger kan bringes til å eksplodere på lignende måte, idet det f.eks. i en særlig patron anbringes en glødetråd omgitt av en tennsats (land- og sjøminer, gruvedrift osv.). Elektrisk tenning kan også skje ved hjelp av en elektrisk gnist som springer over mellom elektroder som f.eks. er anbrakt i en eksplosiv blanding av gasser. Denne elektriske gnisttenning anvendes mye i bilmotorer. Gnisten kan frembringes av gnistinduktorer med likestrøm fra et batteri, eller dynamoer som drives av motoren. Også tenning av gassbluss kan skje på denne måte, enten ved særlige håndapparater eller fra et sentralt sted.