Nødstoppesystem er et system som automatisk stopper et forløp eller en prosess dersom det oppstår visse typer farlige situasjoner. Se også dødmannsknapp.