Primærelement, et batteri som ikke kan lades opp igjen etter at det er blitt utladet, i motsetning til sekundærelement; oppladbare batterier.