Syrefaste materialer, materialer som tåler kontakt med syrer. De viktigste gruppene er glass, keramiske materialer (keram) og metaller og legeringer (se stål).