Matekabel, kabel for utveksling av energi (elektrisk), styringssignaler og annen kommunikasjon mellom fjernstyrte undervannsfarkoster og dykkerfartøy eller fast installasjon. Kan også betegne kabel for tilførsel av pustegass til dykker. (Se også mateledning).