Gods, upresis fellesbetegnelse på produkter eller halvfabrikata fra en teknologisk prosess, for eksempel støpegods, valsegods, eller av et bestemt materiale, f.eks. aluminiumgods, metallgods.