En smørefilm er et tynt sjikt av et smøremiddel som atskiller to flater i bevegelse. Dette reduserer friksjonen, og dermed også slitasjen mellom flatene.