Mating, et verktøys bevegelse i forhold til arbeidsstykket i verktøymaskiner. Motsatt kan det også beskrive arbeidsstykkets eventuelle bevegelse i forhold til (det stillestående) verktøyet.