Bulldog, tannet festeplate for sammenkobling av tømmer og forsterking av boltede sammenføyinger i trekonstruksjoner, oppfunnet av den norske ingeniøren Ole Theodorsen i 1920.