Blandemaskiner, brukes i mange virksomheter i forskjellige utførelser, f.eks. som roterende tromler eller bevegelige blader i en stillestående tank. Et eksempel er betongblanderen som er montert på en lastebil, og som er forbundet med motoren slik at den roterer, blander og holder massen i bevegelse og dermed hindrer at betongen avbinder (størkner) under transport til byggeplassen. Jf. blandeutstyr.