Akseltrykk, det trykk som må bæres av en aksel på en vogn eller et kjøretøy. Det er forskjell på statisk og dynamisk akseltrykk. Pga. akselerasjon, oppbremsing, ubalanse e.l. kan det dynamiske akseltrykk bli langt større enn det statiske. Jernbanevogner begrenses i akseltrykk av skinnetyper og banelegemer, og motorkjøretøyer av veilegemer og broer. I Europa ligger akseltrykket for jernbaner mellom 10 og 25 tonn, mens det i USA ligger så høyt som 40 tonn. I Norge er inntil videre maksimalt tillatt akseltrykk på de beste veiene 10 tonn (statisk akseltrykk).