Røntgenkontroll, anvendelse røntgenstråler for fotografering eller gjennomlysning for kontroll av industriprodukter. Brukes for å finne feil i støpte og sveiste arbeidsstykker, for ettersyn av riktig fylling av standardemballasje, for sikkerhetskontroll av bagasje m.m. Røntgenkontroll har særlig fått betydning for undersøkelse av mulige materialfeil i høyt belastede konstruksjonselementer. Metoden er spesielt egnet til å oppdage såkalte volumetriske feil, som slagger og porer, og brukes derfor sammen med andre ikke-destruktive kontrollmetoder som har stor følsomhet for plane sprekker. Eksempler på slike metoder er ultralyd og magnetpulver-undersøkelse.