Sats er en utmålt mengde materiale som mates til en bearbeidingsmaskin i en diskontinuerlig prosess.