Blindskjema, eller blokkskjema, skjema som ved streker og symboler viser sammenhengen i et elektrisk eller mekanisk anlegg. Dette til forskjell fra et flerlinjeskjema (koplingsskjema), som viser et komplett koplingsbilde. Se også flytskjema.