Orange Fish tunnel, verdens største lukkede akvadukt, 83 km lang, som tilhører en kunstig kanal fra Oranje-elven og sørover til Port Elizabeth. Fra 1962 er det bygget flere demninger og kanaler for kunstig vanning og for å tilføre ferskvann til Sør-Afrika, noe som begrenser vannføringen i elven.