Tidslås, lås som kan programmeres slik at nøklenes gyldighetstid blir tidsbegrenset, eller at låsen kan aktiviseres for en viss tidsperiode. Se også lås.