Elektrodeseparator er et sperresjikt, for eksempel i et batteri, som leder ioner men hindrer direkte kontakt mellom elektrolyttene i inntil hverandre liggende kamre.