Minsking i tverrsnitt ved bruddstedet under strekkprøving av et materiale.