Tynn, flat, skjærende del av et redskap, f.eks. sagblad, knivblad, oftest av herdet og anløpet stål. Også om tynn metallplate (bladgull, bladsølv) eller om den flate del av en åre, åreblad.