Tribologi, læren om gjensidig innvirkning mellom flater i relativ bevegelse; friksjon og slitasje.