Avstandsmåler, instrument som brukes til å måle avstanden fra et observasjonspunkt til et mål. Kan være basert på mange forskjellige fysiske og måletekniske prinsipper; optikk (se avstandskikkert), laser, radar, sonar og tellurometer.