Fastpunkt er et punkt i en maskinkonstruksjon, en rørledning eller lignende som ligger fast, slik at lengdeforandringer forårsaket av ytre krefter, temperaturforandringer og så videre ikke forskyver punktet. Se også ekspansjonskompensator.