Delemaskin, instrument for fremstilling av skalaer på målestaver og termometre, til gradinndeling på sirkler osv. En type er risseapparater med mikrometerskrue.