Fangapparat, innretning for å sikre heiser mot nedstyrtning. Fangapparatet skal settes i funksjon dersom plattformen eller stolen får en utilsiktet overhastighet nedover. Det skal kunne bremse nedadgående plattform med maksimal nyttelast og deretter holde plattformen – selv om det har oppstått brudd på samtlige løfteinnretninger, eller de har løsnet.