Effektkull, elektroder i buelamper, tilsatt metalliske salter for å gi et større lysutbytte. Lyset kan også farges når effektkull benyttes, fordi man i tillegg til temperaturfargen fra kullet også får karakteristiske spektralfarger fra metalldampen (se metalldamplamper). De metalliske tilsetninger består gjerne av magnesiumklorid, kalsiumklorid el.l. og plasseres i en kanal i midten av kullstiften.