Drall, roterende bevegelse som er påtvunget en parallellforskyvning (rettlinjet bevegelse), så det fremkommer en spiralformet partikkelbane. Drall brukes mye i kullstøv-, olje- og gassbrennere for å gi forbrenningsluften en høy grad av turbulens og dermed øke forbrenningshastigheten.