Sikkerhetsventil, som oftest en overtrykksavlastningsventil – dvs. en ventil som åpner seg og blåser av trykk dersom dette overstiger det som er tillatt, f.eks. på en dampkjel.