Blåserør med et munnstykke og fin spiss, brukes til å blåse en flamme bort på stedet som skal oppvarmes. Derved fås en skarpt avgrenset flamme med høy temperatur.