Punsel, stempel av stål brukt til siselering av metaller, lærarbeider o.l., for å frembringe figurer, mønster eller tall i opphøyet relieff . Se også punsle.