Lighter, fyrtøy som nytter en gnistgivende mekanisme (med auermetall) eller en elektrisk glødetråd for å antenne en veke eller en gass som strømmer ut av en dyse. Se fyrtøy.