AFNORTH, var tidligere den ene av NATOs Europakommandos to store fellesoperative, regionale underkommandoer, Den nordeuropeiske kommando. Hovedkvarter: Brunssum, Nederland. Nå erstattet av JFC Brunssum.