Willy Claes, belgisk politiker, tilhører den flamske delen av det belgiske sosialistpartiet. Medlem av nasjonalforsamlingen fra 1968. Flere regjeringsposter 1972–74, 1977–81 og 1988–94, bl.a. økonomiminister 1973–74, 1977–81 og 1988–91, visestatsminister 1979–81 og 1988–94 og utenriksminister 1991–94. Generalsekretær i NATO 1994–95, da han måtte trekke seg etter avsløringene om korrupsjon i forbindelse med kjøp av helikoptre til det belgiske forsvaret (Agusta-skandalen). Claes benektet å ha kjent til forholdene, men ble likevel 1998 dømt til tre års betinget fengsel for korrupsjon. I alt tolv belgiske politikere ble dømt i saken.