NATO

NATO er en forsvarsorganisasjon bygd opp på grunnlag av Atlanterhavspakten, undertegnet 4. april 1949 i Washington D.C.Opprinnelig besto NATO av 12 land; Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Storbritannia og USA. I 1952 ble Hellas og Tyrkia med, i 1955 Forbundsrepublikken Tyskland (det gjenforente Tyskland fra 1990), i 1982 Spania, i 1999 Polen, Tsjekkia og Ungarn, i 2004 Bulgaria, Estland, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia og Slovenia og i 2009 Albania og Kroatia.Den sentrale bestemmelsen i Atlanterhavspakten er artikkel 5, som sier at et væpnet angrep mot ett eller flere av medlemsstatene er et angrep mot alle, og at den enkelte medlemsstat selv tar stilling til med hvilke midler (herunder militære) angrepet skal besvares. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Camilla Guldahl Cooper

Forsvarets høgskoler

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 25 artikler:

I

  1. IRF