Paul-Henri Spaak, belgisk politiker (sosialdemokrat); statsminister 1938–39 og 1947–49, utenriksminister 1936–49 og 1961–66. Medlem av deputertkammeret fra 1932 og av regjeringen fra 1935. I eksil i London 1940–45. President i FNs første generalforsamling 1946. Han var en av de ledende i arbeidet for å få i stand Benelux-avtalen, Vestunionen og Atlanterhavspakten, og spilte en fremtredende rolle i vesteuropeisk samarbeid. Generalsekretær i NATO 1957–61. Spaak trakk seg i 1966 ut av politikken og utgav sine erindringer (1969).