CFE-avtalen

CFE-avtalen er en avtale om reduksjon av de konvensjonelle styrkene i Europa. Konvensjonelle styrker er militære styrker som ikke bruker masseødeleggelsesvåpen.

Faktaboks

Også kjent som
engelsk Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
engelsk Conventional (Armed) Forces in Europe
norsk Avtale om konvensjonelle styrker i Europa

Avtalen, som ble undertegnet i Paris 19. november 1990 av de daværende 16 medlemmene av NATO og seks medlemmene av Warszawapakten, er den mest omfattende nedrustningsavtalen som noen gang er inngått. Avtalen trådte i kraft 17. juli 1992.

Formålet med CFE-avtalen

Hovedhensikten med avtalen var å få redusert slagkraft for konvensjonelle våpensystemer. Konvensjonelle våpen er stridsmidler som ikke er atomvåpen, kjemiske våpen eller biologiske våpen. Det ble satt opp maksimumstall for hver våpentype for hver av sidene, og ved fristen for oppfyllelse av avtalen 1995 var reduksjonene på det nærmeste gjennomført. Et høyt antall stridsvogner, pansrede kampvogner, artillerienheter, kampfly og kamphelikoptre er blitt destruert. Avtalen inneholdt også inngående regler om inspeksjon og kontroll.

Historikk

Forhandlingene forut for avtalen startet i 1989 etter at MBFR-forhandlingene om gjensidige og balanserte styrkereduksjoner var blitt avsluttet uten resultat. Arbeidet med avtalen ble i 1990-årene ført videre av KSSE (OSSE) og samarbeidsorganet mellom NATO og den tidligere Warszawapakten. Etter Sovjetunionens oppløsning klaget Russland over skjev styrkefordeling og krevde derfor endringer i avtalen.

Forhandlingene om å tilpasse CFE-avtalen til nye sikkerhetspolitiske rammebetingelser i Europa resulterte i at «Den tilpassede CFE-avtalen» ble undertegnet under OSSE-toppmøtet i Istanbul i 1999. Russland har ratifisert den, men øvrige parter har ikke ratifisert, fordi Russland ikke har overholdt de såkalte «Istanbul-forpliktelsene» som gjelder tilbaketrekking av styrker fra Georgia og Moldova.

I 2007 annonserte Russland at de suspenderte sin medvirkning i avtalen. Etter at Barack Obama overtok som president, forsøkte USA å gjenopplive avtalen gjennom forhandlinger med Russland, men forhandlingene har vært strandet siden 2011. Avtalen er dermed inntil videre ikke virksom.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg