SACT, forkortelse for eng. Supreme Allied Commander Transformation, øverstkommanderende for NATO-hovedkommandoen Allied Command Transformation (ACT) som leder utviklingen og omstillingen av NATOs militære strukturer, kapasiteter og doktriner for å øke den militære effektiviteten av alliansen. Hovedkvarter i Norfolk, Virginia, USA.