Manlio Brosio, italiensk politiker. Gikk tidlig inn i det politiske liv, var i 1920-årene en sterk motstander av det fascistiske parti og regime, og ble nektet å drive politisk virksomhet. Etter Mussolinis fall generalsekretær i det liberale parti og medlem av flere regjeringer. Ambassadør i Moskva 1947–52, London 1952–54, Washington 1955–61 og Paris 1961–64. Generalsekretær i NATO 1964–71. Senator fra 1972 til sin død.