NATO Defense College, Atlanterhavspaktens forsvarshøyskole, opprettet i 1951, har som formål å gi høyere militære og sivile embetsmenn fra medlemslandene spesiell utdannelse for nøkkelstillinger i NATO- og nasjonale organer. Skolen er underlagt NATOs militærkomité og holder to kurs à cirka fem måneder per år. Skolen lå i Paris i 1951–1967, siden i Roma. Kurset tilsvarer sjefskurs ved Forsvarets høgskole.