Teknisk fagskole, fagskole, yrkesrettet høyere utdanning, fra et halvt til 2 år, som gir kompetanse som kan brukes i arbeidslivet uten ytterligere generelle opplæringstiltak. Til forskjell fra annen høyere utdanning trenger den ikke å være forskningsbasert. Loven om fagskoleutdanning av 2003 åpner for at fagskoleutdanning kan tilbys innen alle fagområder, ikke bare i tekniske fag. Inntakskravet er fagbrev eller 3-årig likeverdig yrkesopplæring og to års praksis. Det finnes ulike faglinjer innen bl.a. elektronikk, bygg og anlegg, mekaniske fag, kjemi og helsefag. Noen høyskoler tilbyr en 2-årig ingeniørutdanning for teknikere med eksamen fra teknisk fagskole, som også kvalifiserer for opptak til sivilingeniørutdanning.