Forsikring er en ordning som har til oppgave å erstatte økonomisk tap som forårsakes av tilfeldige, uforutsette hendelser, som for eksempel tyveri, brann, bil- og flyulykker, forlis, naturskader, ulykkeshendelser, dødsfall og skade påført annen person eller annen persons eiendom.. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Forsikring

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel