Forsikring

Forsikring, ordning som har til oppgave å erstatte økonomisk tap som forårsakes av tilfeldige, uforutsette hendelser, som for eksempel tyveri, brann, bil- og flyulykker, forlis, naturskader, ulykkeshendelser, dødsfall og skade påført annen person eller annen persons eiendom.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Roger Loen

NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 192 artikler: