Forsikringsmatematikk, en gren av matematikken som brukes ved forsikringstekniske beregninger. Er vesentlig basert på sannsynlighetsberegning, matematisk statistikk, rentelære med mer. Det er nødvendig å studere forsikringsmatematikk for å bli aktuar.