Grønt kort, internasjonalt forsikringsbevis for motorvogner. Se trafikkforsikring.