Forsikringsbestand, forsikringsstokk, summen av alle forsikringer av en bestemt art som er i kraft i et forsikringsselskap.